Κοντινοί Προορισμοί

Το χωριό Νερόμυλοι βρίσκεται στη νότια πλευρά του όρους Κίσσαβος. Οδικά συνδέεται με την Αγιά και το Μεταξοχώρι (απόσταση 2χλμ). Επίσης συνδέεται με δασικό δρόμο και με την Ανατολή.